Logo

ICM TECHNOLOGY

เราผลิตและให้บริการวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์วัสดุนาโนที่ทันสมัย ด้วยความชำนาญในการบริหารจัดการพลังงานอย่างไม่มีใครเทียบได้และสายการผลิตที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการก่อสร้างที่ทันสมัย

เข้าสู่ ICM Technology

เกี่ยวกับเรา

ICM Technology เราผลิตและให้บริการวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์วัสดุนาโนที่ทันสมัย ด้วยความชำนาญในการบริหารจัดการพลังงานอย่างไม่มีใครเทียบได้และ สายการผลิตที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการก่อสร้างที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุนาโนคุณภาพสูงและราคาประหยัดของเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของ ICM Tech ทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพสูงพร้อมด้วยคุณสมบัติประหยัดพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราโดยไม่ทำลายคุณค่าของทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในของนวัตกรรม, การทำงานร่วมกันและความไว้วางใจ

พันธกิจ

พันธกิจหลักของเราคือการพัฒนาขอบเขตของประสบการณ์การก่อสร้างและยกระดับเพื่อตอบสนองการเติบโต ของประชากรในประเทศไทย,อาเซียนและโลก ดำเนินแนวทางของบริษัทด้วยความซื่อตรงและ เพิ่มคุณค่าในองค์กรและเพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรมในอนาคตและ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ผลงานที่โดดเด่นแต่รวมถึงแนวคิดในการใช้งานและสไตล์

ค่านิยม

เราเชื่อมั่นในการให้ความสำคัญกับการฝึกฝนและพัฒนาเพื่อสร้างผลประโยชน์ระยะยาว สำหรับผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้าและชุมชนที่เราให้บริการ เรามีความต้องการให้การตัดสินใจ และการกระทำขององค์กรณ์แสดงออกถึงคุณค่าเหล่านี้

เรารับผิดชอบต่อคุณภาพ


เรารับประกัน

คุณภาพของสินค้า

เราส่งมอบ

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

เรามีความเป็นผู้นำ

ในฐานะบริษัทและในฐานะบุคคล

เราทำหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เราทำ

เราคำนึงถึงบริษัทคู่ค้าของเรา

ในฐานะสมาชิกในทีมที่สำคัญ
การผลิต

ICM Technology ใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการวิจัยและค้นคว้าพัฒนาเพื่อสร้างคอนกรีตรูปแบบใหม่ที่มีสิทธิบัตรและเอกลักษณ์เฉพาะ เราได้พัฒนาโรงงานของเราเองเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตทั้งหมดกระบวนการตรงตามมาตรฐานคุณภาพสากลสูงสุด กระบวนการตรงตามมาตรฐานคุณภาพสากลสูงสุดสายการผลิตของเราเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและใช้เทคโนโลยีความแม่นยำที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้สายผลิตภัณฑ์ที่เกินระดับของผลิตภัณฑ์คู่แข่งนอกจากนี้เรายังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของเราเอง

ผลิตภัณฑ์

VIDEOS    
    


    
    
    


    


Completed Project ReferencesFRANKIE’S INN

JOMTIEN, PATTAYA

SINGHA CORPORATION

SAMSEN, BANGKOK DISTRIBUTION CENTER
SINGHA CORPORATION

FOOD INNOVATION CENTER, PATHUMTHANI
SAMSOONG CONSTRUCTION

TOYOTA SHOWROOM, LOPBURI
SAMSOONG CONSTRUCTION

NISSAN SHOWROOM, BANGNA-TRAD
SAMSOONG CONSTRUCTION

CHEVROLET SHOWROOM, BANGPLEE
SAMSOONG CONSTRUCTION

HINO SHOWROOM, PATHUM THANI
POLAR ARCHITECT

BW RECREATIONAL CENTER, OM NOI
POLAR ARCHITECT

PRIVATE RESIDENCE, BANGKOK
A SPACE

DIVALUX RESORT & SPA, SUVARNABHUMI
PLAN ARCHITECT

NURSE DORMITORY, CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL, BANGKOKทีมงานของเรา

NIKITA SIRICHAWLA Managing Director

Nikita Sirichawla เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอ็มเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เธอมาจากครอบครัวผู้ประกอบกิจการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์กับรัฐ Nikita แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ระดับมืออาชีพความสามารถและมีความรู้ความเข้าใจและการตัดสินอย่างมืออาชีพในสาขานี้

NUKUL RUANGUTAI Senior Consultant

Nukul Ruangutai มืออาชีพด้านการเงินอาวุโสมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการปรับปรุงและหาโซลูชั่นนวัตกรรมที่คุ้มค่า มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการจัดการหลายๆ ด้าน เขาจบบริหารปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป

Satit Chewchanpatibut Factory Manager & Acting Operating Manager

Satit Chewchanpatibut เป็นผู้จัดการโรงงานของเราและยังเป็นผู้จัดการปฏิบัติการ เขามีประสบการณ์ด้านการจัดการกระบวนการวิศวกรรมมามากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ 1 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ที่บริษัท Eco Krete Technology จำกัด นายสาธิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรมTHANATKORN PHAKDEE Sales Manager

Thanatkorn Phakdee เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท ไอซีเอ็มเทคโนโลยี เป้าหมายหลักของเขาคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า, วางแผนโครงการใหม่และการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ Thanakorn ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ 20 ปีในอุตสาหกรรมการขายและการก่อสร้างCHALERMCHAI KONGKUNGVAL Legal Consultant

Chalermchai Kongkungval เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและที่ปรึกษผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมายที่ยาวนานถึง 30 ปีเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ Chalermchai สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโทด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Contact Us


16 ซอยพัฒนาการ 54 สวนหลวง, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10250+66 (0)2 115 2242
+66 (0)2 115 5442