facebook-icon thai-flag eng-flag
neo-block
บริการ
ICM Technology นำเสนอวัสดุ และผลิตภัณฑ์นานาชนิดสำหรับการก่อสร้าง ที่ผลิตจากคอนกรีตมาตรฐานทั่วไป และคอนกรีตเฉพาะทางเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถลดต้นทุน การก่อสร้างและค่าใช้จ่ายแรงงานเพื่อให้งบประมาณของคุณเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • neo-block คอนกรีตบล็อกกันความร้อน ความแข็งแกร่งที่ปรับแต่งได้ ด้วยเทคโนโลยี LINK N LOCK®
  • neo-bath ห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ที่สามารถสร้างขึ้นตามความต้องการของคุณ
  • neo-wall ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบได้ตามความต้องการ
  • neo-krete คอนกรีตผสมสำเร็จสำหรับการฉีดแม่พิมพ หรือคอนกรีตผสมตามสัดส่วนเฉพาะที่กำหนดเอง
  • neo-mobile-mixers
    เครื่องผสมคอนกรีตเคลื่อนที่ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในไซต์งาน (ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้)
  • neo-phos ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลย เพื่อการรักษาคอนกรีตและบริการติดตั้ง
“นวัตกรรมการแก้ปัญหาการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน”