facebook-icon thai-flag eng-flag
การผลิต
ICM Technology ใช้เวลากว่า 10 ปี ในการวิจัยและพัฒนาอันยาวนาน เพื่อสร้างคอนกรีตสูตรเฉพาะตัวที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เราได้พัฒนาโรงงานผลิตของเราเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดระดับสากล สายการผลิตของเราใช้ระบบอัตโนมัติครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่มีผู้ค้ารายอื่นเทียบเคียงได้ นอกจากนี้เรายังมีการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในการศึกษาวิจัย และมีห้องแล็บเพื่อการวิจัยและพัฒนาของเราเอง