facebook-icon thai-flag eng-flag
NEOWall™ คือแผ่นผนังนํ้าหนักเบาที่สร้างจากนวัตกรรรม Crystal Krete™ ของเรา ที่ง่ายต่อการเทเข้าแบบหล่อ คอนกรีตสําเร็จรูป แผ่นผนังถูกออกแบบมาพิเศษให้มีระบบปรับอากาศแบบธรรมชาติ ลดอุณหภูมิภายในห้องลงโดยใช้ ทางเดินอากาศติดตั้งอยู่ภายในผนัง
neo-wall
ข้อดีของ NEOWall™
 • ป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างได้ถึง 90-95%>
 • มีทางเดินอากาศติดตั้งอยู่ภายในผนังถ่ายความร้อนออกจากสิ่งปลูกสร้าง การออกแบบนี้ช่วย ถ่ายอากาศร้อนจากทางเดินไปยังภายนอก ทําให้ภายในสิ่งปลูกสร้างมีอุณหภูมิเย็นลง
 • รักษาอุณหภูมิภายในให้ตํ่ากว่าผนังแบบเดิมๆ 3-5°C
 • ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนและระบบปรับอากาศแบบ passive cooling
 • นํ้าหนักประมาณ 80-90 กก./ตร.ม
 • ขนาดแผนผนัง: 60 ซม. (กว้าง) x 2.40 ม. (ยาว) x 9.5 ซม. (สูง)
คุณสมบัติ
 • เป็นฉนวนกันเสียงที่ดีกว่าอิฐมอญและอิฐมวลเบาถึง 47% (ลดเสียงก้องและเสียงรบกวน)
 • ทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง
 • เบากว่าอิฐมอญถึง 25% ช่วยให้โครงสร้างไม่ต้องรับน้ำหนักมาก
 • แรงอัดและความแข็งแกร่งสูงกว่าอิฐมอญและอิฐมวลเบาถึง 10 เท่า
 • อัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำมาก เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย
 • หลักการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพแบบ Passive Cooling ช่วยให้เครื่องปรับอากาศ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และทำให้บ้านเย็น
 • ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี LINK N LOCK© ก่อได้เร็วกว่าอิฐมอญ และอิฐมวลเบาถึง 80%
 • ได้มาตรฐาน ผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะพิเศษหรือต้องฉาบผนัง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลา ปัญหารอยร้าว/แตกน้อยลง
 • เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
thai-green-label