facebook-icon thai-flag eng-flag
GLC ผลิตภัณฑ์สำหรับหน้าต่าง เป็นฟิล์มเคลือบใสที่ช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนที่ทะลุผ่านกระจกเข้ามา ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยการหยุดความร้อนที่จะผ่านหรือ ถูกระบายออกจากผิวกระจกหน้าต่าง สามารถใช้ได้ดีกับทุกสภาพอากาศ เหมาะในการเปิดรับแสงธรรมชาติให้ส่งผ่านเข้ามา ในอาคารซึ่งทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ GLC ยังช่วยปกป้องผู้พักอาศัยจากแสงยูวีและป้องกันแสงอาทิตย์ที่อาจ ทำให้สีของพรม และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านซีดจางลง
พลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลต่อกระจกอย่างไร
  กระบวนการแผ่รังสีความร้อนที่ถ่ายเทจากดวงอาทิตย์สู่กระจก จะส่งผลดังต่อไปนี้
  1. สะท้อนความร้อน (Reflectance)
  2. ดูดซับความร้อน (Absorption)
  3. ส่งผ่านความร้อน (Transmittance)
glc-image glc-image
GLC : ฉนวนกันความร้อนและวัสดุที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
glc-image
  ฟิล์มเคลือบใสสามารถลดแสงอาทิตย์ให้ผ่านกระจกได้น้อยลง GLC ช่วยทำให้ห้องหรือสำนักงาน
  เกิดความรู้สึกสบาย และช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น
  1. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนโดยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ผ่านหน้าต่างโดยตรง.
  2. ป้องกันแสงยูวี และปกป้องการทำร้ายจากแสงแดด ที่จะทำให้ซีดจาง เปลี่ยนสี และเสื่อมสภาพ
  3. ช่วยลดการสูญเสียพลังงานเมื่อใช้เครื่องทำความร้อนโดยฉนวนกันความร้อนที่หน้าต่าง
glc-image
GLC : ลดแสงยูวี และแสง Infrared บริเวณใกล้เคียง
 • โปร่งใส Clear
 • แสงที่มองเห็น Visible Light Transmission (85%)
 • อัตราการป้องกันอินฟาเรด Infrared Block Rate (>50%)
 • การทดสอบสภาพเร่งอากาศ Accelerated Weather Test: SWOM 2000
glc-image glc-image glc-image