facebook-icon thai-flag eng-flag
เกี่ยวกับเรา

ICM Technology เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์วัสดุนาโน ที่ได้รับการคิดค้นใหม่ล่าสุด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการก่อสร้างสมัยใหม่ด้วยประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ที่โดดเด่นเหนือสินค้าอื่นในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุนาโนคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัว ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรานี้ สามารถช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำลงอีกด้วย จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของไอซีเอ็มเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานก่อสร้าง ที่มีคุณภาพสูงมีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมให้มีคุณภาพยอดเยี่ยม ใส่ใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคงรักษามุมมอง ด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม สังคม ความร่วมมือ และความน่าเชื่อถือ

คุณค่าของเรา

เราเชื่อมั่นว่า การสร้างคุณค่าในการทำงานของเรา จะสร้างประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ผลิต และชุมชนที่เราให้บริการ เราต้องการให้ทุกการตัดสินใจและการกระทำของเราแสดงออกถึงคุณค่าที่เรายึดมั่น
  • เรามีความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
  • เรามอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  • เรามีความเป็นผู้นำทั้งในฐานะของบริษัท และตัวบุคคล
  • เราดำเนินการทุกอย่างโดยสุจริตซื่อตรง
  • เราคำนึงถึงผู้ผลิตของเราเฉกเช่นสมาชิกที่สำคัญในทีมของเรา

เป้าหมายของเรา

พันธกิจเบื้องต้นของเราคือการสร้างความก้าวหน้าของประสบการณ์ในงานก่อสร้าง เสริมสร้างฐานะและยกระดับ ประชาชนคนไทย ประชากรอาเซียน และพลเมืองโลก เพื่อดำเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อตรง ได้มาตรฐาน และตั้งอยู่ในคุณค่าที่เราเชื่อมั่น เพื่อนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางภูมิปัญญาของตลาดและอุตสาหกรรม และบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมิได้มีเพียงความเชี่ยวชาญในการทำงาน แต่รวมไปถึงคุณภาพ รูปแบบแนวความคิด และเอกลักษณ์เฉพาะของเราอีกด้วย